Unvan : Birim    :
  Adı  : Bölüm  :
  Soyadı  :
Opsiyon/A.dal :
  Tel      :

 

 

 

 

 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. -  Webmaster

 

Sistemde kişi bilgisi güncelleme işlemleri kişinin bağlı olduğu birim veya Rektörlük ana santral tarafından yapılmaktadır.